REGULAMIN NEWSLETTERA
MAURICZ.TV

a.i.1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usługi Newslettera – gazetki elektronicznej (wysyłanej w formie listu elektronicznego – e-mail) a wydawanej przez MAURICZ.TV.
a.i.2. Dane wydawcy Newslettera tj. Mauricz.TV są następujące: MTC Company Sp. z o.o., ul. Śląska 52/U1, 70-430 Szczecin, (NIP 8513230838, REGON 381604346, KRS 0000754029.
a.i.3. MAURICZ.TV informuje, iż Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
a.i.4. Newsletter jest całkowicie bezpłatny i dostępny dla wszystkich osób, o ile osoby wyrażą chęć jego otrzymywania na zasadach określonych w Niniejszym Regulaminie.
a.i.5. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów szkoleniowych Mauricz Training Center, w tym informacje o nowych szkoleniach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące Mauricz Training Center oraz oferowanych przez nią produktów lub usług, w tym opinie, materiały prasowe i inne, jak również linki do stron firmy MAURICZ.TV lub do stron zaprzyjaźnionych/powiązanych z MAURICZ.TV, w tym Poradni Dietetycznej BeWell by Mauricz, Akademii Zdrowia by Mauricz oraz Mauricz Training Center..
a.i.6. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż raz w tygodniu.
a.i.7. Newsletter będzie wysyłany do Użytkowników z adresu wydawcy Newslettera tj.: newsletter@mauricz.tv.
a.i.8. Każdy Newsletter zawiera:
a. informację o MAURICZ.TV będącym wydawcą Newslettera, w tym jego danych kontaktowych i teleadresowych;
b. wypełnione pole z informacjami od MAURICZ.TV, o których mowa w pkt 4 niniejszego Regulaminu, a stanowiące treść Newslettera,
c. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter,
d. odesłanie do niniejszego Regulaminu.
a.i.9. W celu otrzymywania Newslettera Użytkownik powinien:
a. dokonać zamówienia usługi Newslettera, poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.mauricz.tv swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
b. zaakceptować niniejszy Regulamin, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu elektronicznym i potwierdzić zamiar otrzymywania Newslettera.
c. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
d. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez MAURICZ.TV na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
a.i.10. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w pkt. 9 lit. d) powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
a.i.11. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, może zrezygnować z usługi Newslettera. W tym celu użytkownik usługi może kliknąć na odpowiedni link umieszczony w stopce każdego wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk anulujący subskrypcje albo napisać bezpośrednio do MAURICZ.TV na adres poczty elektronicznej info@mauricz.tv.
a.i.12. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newslettera. W tym celu, Użytkownik winien aktywować usługę ponownie, wykonując czynności opisane w pkt 8 niniejszego Regulaminu.
a.i.13. MAURICZ.TV zastrzega sobie prawo do:
a. czasowego wyłączania usługi „Newsletter”, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych,
b. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter” po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.
a.i.14. MAURICZ.TV oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.
a.i.15. MAURICZ.TV oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1781 ze z,.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
a.i.16. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach wskazanych w REGULAMINIE oraz POLITYCE PRYWATNOŚCI MAURICZ.TV (dostępne na www.mauricz.tv).