Jak poradzić sobie ze stresem? Pomyśl o probiotyku!

Probiotyki na stres
Już niebawem odbędą się egzaminy maturalne, a także obrony prac na studiach wyższych. Przy okazji tych wydarzeń (matura za pasem!), młodym ludziom przyjdzie borykać się z ogromem stresu. Stresu, który wielokrotnie udowodnił, jak spowodować efekt czarnej dziury w głowie po otrzymaniu pytania. Stresu, który powoduje, że język nam się plącze i trudno jest wydobyć z siebie sensowne zdanie. Jak poradzić sobie ze stresem? Pomyśl o probiotyku!

Probiotyki na stres.

W świetle dzisiejszych dowodów naukowych wiemy, iż zespół mikroorganizmów jelitowych poprzez wydzielanie szeregu substancji neuroaktywnych oraz immunokompetentnych kształtuje właściwą strukturę, jak i funkcję obszarów mózgu zaangażowanych m.in. w kontrolę emocji.

Połączenie między ośrodkowym układem nerwowym (OUN), a jelitem uznawane jest dziś za biologiczny fakt. Fakt znajdujący potwierdzenie w wielu przeprowadzonych badaniach. Jelitowy układ nerwowy (JUN) i mózg pozostają ze sobą w stałym kontakcie, istotnie wpływającym na nasze samopoczucie i stan zdrowia.

Szlak sygnalizacji pomiędzy układem pokarmowym a centralnym układem nerwowym człowieka nazywamy osią mózgowo – jelitową. Początkowo nauka dostrzegała przede wszystkim obecność i funkcje szlaków eferentnych – biegnących z OUN do jelit i odpowiadających za kontrolę perystaltyki i ukrwienia przewodu pokarmowego.

Obecnie wiemy, że komunikacja “mózg – jelito” ma charakter dwukierunkowy i co ciekawe – liczne neurony aferentne biegną z jelit do kory przedczołowej i układu limbicznego. Wyspy, hipokampa i przedniego zakrętu obręczy, a więc do struktur, które odpowiedzialne są za przetwarzanie emocji, moralność, samoświadomość, motywację i pamięć. Oś mózgowo – jelitowa angażuje również przekaźnictwo humoralne – do krążenia ogólnego łączącego oba narządy uwalniane są hormony, neuroprzekaźniki i cytokiny oraz metabolity bakteryjne.

Jak poradzić sobie ze stresem? Pomyśl o probiotyku!

Probiotyki są ważnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się naturalnej mikrobioty jelitowej, co implikuje możliwość ich wykorzystania w leczeniu schorzeń wywołanych zaburzeniem jej równowagi. Badania prowadzone nad probiotykami w ostatnich latach wykazały, że część właściwości prozdrowotnych probiotyków, takich jak np. zdolność do ograniczania wzrostu bakterii patogennych jest powszechna dla wszystkich bakterii probiotycznych, niektóre – takie jak wpływ na metabolizm kwasów żółciowych są specyficzne rodzajowo, a jeszcze inne są charakterystyczne tylko dla określonych szczepów. Okazuje się, że te właściwości probiotyków, które związane są z ich wpływem na OUN są szczepozależne.

Czym są psychobiotyki?

Probiotyki wykazujące tego typu działanie, pionier badań w tym zakresie JF Cryan, nazwał „psychobiotykami”. Są to szczepy, które stanowią jedną z opcji terapeutycznych rekomendowanych w przypadku zaburzeń osi mózgowo-jelitowej. Wykazują one działanie modyfikujące skład mikrobioty jelitowej oraz wpływ na metaboliczne funkcje bytujących w jelicie mikroorganizmów. Psychobiotyki poprawiają również parametry bariery jelitowej. Ponadto, wpływają na modulację odpowiedzi immunologicznej w obrębie GALT (gut associated limphoid tissue), warunkującej powstawanie stanu zapalnego. Działania te przekładają się na modulację stymulacji nerwu błędnego oraz zmniejszenie poziomu kortyzolu i napięcia osi HPA.

Wykazano, że stosowanie psychobiotyków może przynosić korzyści zdrowotne dla pacjentów leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. Jednym z najlepiej przebadanych psychobiotyków jest dostępny na polskim rynku preparat Sanprobi Stress zawierający dwa szczepy bakterii: Lactobacillus helveticus Rosell-52 oraz Bifidobacterium longum Rosell-175.

W marcu 2016 roku, Departament ds. Produktów Leczniczych Pochodzenia Naturalnego i Dostępnych bez Recepty (ang. Natural and Non-prescription Health Products Directorate, NNHPD) z Kanady wydał dla preparatu o tym składzie rekomendacje (NPB 80021343) [17]. Według nich pomaga on łagodzić ogólne objawy lęku oraz łagodzi dolegliwości żołądkowo-jelitowe takie jak ból, dyskomfort brzucha, nudności i wymioty wywołane stresem oraz promuje równowagę emocjonalną.

Maturzysto, studencie – już wiesz co robić!

Bibliografia:
1.  Five Probiotic Formulations from Lallemand Granted Health Claims by Health Canada [Internet]. [cited 2018 Aug 8].
2. Rudzki L, Szulc A. Wpływ jelitowej flory bakteryjnej na ośrodkowy uklad nerwowy i jej potencjalne znaczenie w leczeniu chorób psychicznych. Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii. 2013, 2, 69-77.
3. Carabotti M, Scirocco A, Maselli MA, Severi C. The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems. Ann Gastroenterol. 2015, 28(2), 203–209.
4.  Landowski J.,Neurobiology of stress, „Neuropsychiatria i Neuropsychologia” 2(1), 2007, 26–36.Foster JA, Rinaman L, Cryan JF. Stress & the gut-brain axis: Regulation by the microbiome. Neurobiol Stress. 2017;7:124‐136. Published 2017 Mar 19.

Masz kłopoty z bólami brzucha? Dręczą Cię zaburzenia związane z wypróżnianiem? Borykasz się z chorobą autoimmunologiczną i schorzeniami skóry? Sprawdź nasze szkolenie online:
PROBIOTYKOTERAPIA DLA KAŻDEGO

Na szkoleniu: 

  • dowiesz się, czym jest ekosystem jelitowy i za jakie procesy odpowiada,
  • poznasz potencjalne obszary, w jakich ekosystem jelitowy ulega zniszczeniu w XXI wieku, oraz to, jakie następstwa to ze sobą niesie,
  • dowiesz się, jakie są wskazania do rozpoczęcia terapii probiotycznej, zarówno pod kątem klinicznym, jak i profilaktycznym,
  • nauczysz się, w jaki sposób rozpocząć probiotykoterapię dla osiągnięcia wyznaczonych celów,
  • będziesz wiedzieć, w jaki sposób ocenić przydatność preparatów probiotycznych,
  • nauczysz się, jak odpowiednio budować suplementację probiotyczną służącą wyznaczonym przez Ciebie celom.

Podziel się tym ze znajomymi!

Facebook
Twitter
LinkedIn